Skip Navigation
  • TRUSTe Privacy Certification
 

 

Voimaantulopäivä: 29.9.2016

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
Tämä tietosuojakäytäntö koskee http://www.cendyn.com, http://www.cendynone.com ja http://www.cendynevents.com verkkosivustoja (“verkkosivu”) sekä palveluita, jotka ovat Cendyn omistamia ja käyttämiä (“Cendyn”, “Me”). Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa tapaa, jolla Cendyn kerää ja käyttää ilmoittamianne henkilökohtaisia tietoja. Tässä kuvataan teille myös vaihtoehdot henkilötietojenne käyttöön sekä omiin tietoihinne pääsyyn liittyen ja se, miten päivittää tai muuttaa tietoja. Palvelun kautta kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan siihen palveluun, jonka tilaaja on pyytänyt Cendyniltä.

Cendyn velvollisuus on turvata yksityisyyttänne verkkosivulla käydessänne. Tavoitteenamme on tarjota teille internetkokemus joka tuottaa liiketoiminnan vaatimuksille kaikkein olennaisimpia tietoja, resursseja ja palveluita. Tämän päämäärän saavuttamiseksi, osa verkkosivun toiminnoista sisältää sen, että verkkosivuston kävijöistä kerätään määrättyjä tietoja. Koska ymmärrämme, että yksityisyys on tärkeää, haluamme perustella millaista tietoa keräämme ja miten käytämme sitä.

Cendyn noudattaa Yhdysvaltojen kauppaministeriön Swiss Safe Harbor puitesopimusta henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä Sveitsissä koskien. Cendyn on vahvistanut, että se noudattaa Safe Harbor yksityisyyskäytäntöjä ilmoitusta, valintaa, edelleen siirtoa, turvallisuutta, tietojen eheyttä, tietoihin pääsyä ja valvontaa koskien. Saadaksesi lisätietoja Safe Harbor -ohjelmasta ja nähdäksesi Cendyn sertifikaatin, käy sivuilla https://safeharbor.export.gov/swisslist.aspx.
 
Cendyn (AKA Central Dynamics, LLC; FKA Central Dynamics Corporation) osallistuu ja on sertifioitu noudattamaan EU-Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyjä.  Cendyn on velvoitettu noudattamaan Privacy Shield -järjestelyissä olevia yksityisyyssuojan käytäntöjä koskien kaikkia henkilötietoja, jotka ovat peräisin Euroopan Unionin (EU) jäsenmaista. Saadaksesi lisätietoja Privacy Shield –järjestelyistä, tutustu Yhdysvaltojen kauppaministeriön Privacy Shield –listaan sivuilla https://www.privacyshield.gov/list.
 
Cendyn on vastuussa vastaanotettujen henkilötietojen käsittelystä Privacy Shield – järjestelyjen mukaisesti ja mahdollisesti tietojen siirrosta eteenpäin kolmannelle osapuolelle toimien itse tietojen agenttina. Cendyn noudattaa Privacy Shield – järjestelyjen periaatteita kaikissa henkilötietojen siirroissa EU:sta, mukaan lukien siirretyt vastuusäännökset.
 
Liittyen vastaanotettuihin tai siirrettyihin henkilötietoihin, Privacy Shield – järjestelyihin nojaten, Cendyn on Yhdysvaltojen kauppaministeriön valvonnan alaisena. Joissain tapauksissa, Cendyn voidaan velvoittaa luovuttamaan henkilökohtaisia tietoja viranomaisille, jos asia liittyy kansalliseen turvallisuuteen tai lainvalvonnan vaatimuksiin.
 
Jos teillä on huoli avoimesta yksityisyys- tai tietoasiasta, johon ei ole vastattu riittävällä tiedolla, ottakaa yhteyttä kolmannen osapuolen kiistanratkaisutuottajaan (maksuton) Yhdysvalloissa, käykää sivuilla https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.   
 
Joissain tilanteissa, tarkemmin kuvattuina Privacy Shield -verkkosivuilla https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, teillä voi olla oikeus ryhtyä sitovaan välimiesmenettelyyn, jos muut toimintatavat olivat tuloksettomia. 

Tietojen kerääminen
Tämä tietosuojakäytäntö kattaa kahdenlaista kerättyä tietoa, henkilökohtaisia tietoja ja kerättyä tietoa. Ilmaisu ”henkilötiedot” tarkoittaa tietoja, jotka olette vapaaehtoisesti antaneet verkkosivuston käytön yhteydessä, josta teidät ja/tai yrityksenne on tunnistettavissa. Henkilökohtainen tieto sisältää, mutta ei ole rajoitettu tietoihin, jotka ovat syötetty palveluiden kautta, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityssuhde, käyntiosoite ja/tai joitain muita henkilökohtaisia tietoja. Käsite "kerätty tieto" tarkoittaa yleistietoja liittyen verkkosivujen vieraisiin ja käyttäjiin ja verkkosivujen käyttöön, esim. liikennemallit, tiettyjen sivujen käyntimäärät, käynnit muilta verkkosivuilta tai kolmansien osapuolien verkkosivut, jotka on linkitetty tähän verkkosivustoon, tietyn palvelun käyttö tai tietty kohde palvelussa, verkkosivuston tieto tai ominaisuus tai muut asiat, jotka ovat tuotu esille tai linkitetty verkkosivuston kautta.

Tiedon käyttö
Käytämme antamianne henkilökohtaisia tietoja tilauksenne toimittamiseksi, liiketoimintanne tarpeiden arvioimiseksi ja sopivien tuotteiden määrittelyyn, tuotetietojen lähettämiseen pyynnöstänne, tuotepäivityksiin ja asiakaspalvelupyyntöihinne vastaamiseen.

Cendyn haluaa parantaa verkkosivustoa ja saattaa kehittää ja tarjota uusia ominaisuuksia ja palveluita. Seuraamme kerättyä tietoa liittyen verkkosivuston käyttöön markkinointitarkoitusta ja tutkimusta sekä verkkosivuston mainostamista ja parantamista varten. Näihin tarkoituksiin liittyen, Cendyn saattaa jakaa kerättyä tietoa kollektiivisesti ja nimettömänä kolmannen osapuolen kanssa. Kerätyssä tiedossa ei ole henkilökohtaisia tietoja siinä määrin, että kukaan voisi ottaa suoraan käyttäjään yhteyttä.

Tietoihin pääsy ja valinnat
Teemme kaikkemme, ettei teiltä saatua henkilökohtaista tietoa käytetä tavalla, josta ette ole tietoinen tai jota ette ole hyväksynyt. Halutessanne voitte lähettää tuotteestamme tai palvelustamme tietopyynnön, osallistua yhteen kampanjaamme tai liittyä sähköpostituslistallemme. Vastaavasti voimme kysyä teiltä tietoja, kuten nimeänne ja postiosoitettanne. Tilanteessa, jossa valitsette ilmoittaa meille tätä tietoa, käytämme sitä ainoastaan siihen tarkoitukseen, jonka olette määritelleet lomakkeen alaosassa. Kaikissa lomakkeissa on vaihtoehtoina olla osallistumatta Cendyn listoille ja tulevaan internet markkinointiin. Valitessanne listoihin liittymisen vaihtoehtoa huomatkaa, että niitä käytetään ainoastaan Cendyn tarkoituksiin tai yhteistarjouksiin Cendyn kumppanin kanssa. Emme myy, vuokraa tai jaa henkilökohtaisia tietojanne minkään muun osapuolen kanssa, mukaan lukien yhteystarjouksiin osallistuvat kolmannet osapuolet, emmekä käytä tietoa hyväksymättömiin kaupallisiin tarkoituksiin. Voitte pyytää listoistamme poistamista, milloin tahansa. Kaikilla sähköpostituslistoillamme on helppokäyttöinen internetlinkki listoilta poistamiseen.

Cendyn antaa teille pyynnöstänne tietoa siitä pidämmekö mitään henkilökohtaisia tietojanne. Jos henkilökohtaiset tietonne muuttuvat, tai jos ette enää halua palveluamme, voitte korjata, päivittää, tuhota/ poistaa ne tekemällä muutoksen tiliinne tai lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluumme osoitteeseen support@cendyn.com. Vastaamme pyyntöönne tietoihin pääsystä kohtuullisessa ajassa.

Säilytämme tiedot niin kauan kuin tilinne on aktiivinen tai tarpeellinen teille palvelujen tarjoamiseksi, ja tarvittaessa noudattaaksemme oikeudellisia velvoitteita, kiistojen ratkaisemiseksi ja sopimuksiemme valvomiseksi.

Tietojen jakaminen
Jaamme henkilökohtaisia tietojanne kolmansille osapuolille vain tavoin, jotka on kuvattu tässä tietosuojakäytännössä.

Cendynellä on kaksi poikkeusta koskien henkilökohtaisten tietojen käytön rajoituksia: (1) Cendyn voi seurata ja kun vilpittömästi uskomme, että tietojen julkistaminen on tarpeen, luovuttaa tietoja Cendyn turvallisuuden, omaisuuden, varojen ja/tai oikeuksien suojelemiseksi luvattomilta käyttäjiltä, tai sivuston tai jonkin sivustosta löytyvän tiedon väärinkäytöstä, suojata oikeuksianne, suojella muiden turvallisuutta, tutkia petosta, tai vastata viranomaisen pyyntöön; (2) Cendyn voi luovuttaa tietoja lain niin vaatiessa, kuten noudattaa haastetta, konkurssimenettelyä tai vastaavaa oikeusprosessia; kuitenkin vain siinä määrin kuin asia vaatii ja siten, että tavoitteena on säilyttää henkilön yksityisyys.

Jos Cendyn on osallinen yritysfuusiossa, ostamassa, myymässä kaikki tai osan omaisuudestaan, teille ilmoitetaan sähköpostitse ja/tai selvästi näkyvissä olevalla ilmoituksella verkkosivuillamme omistajuusmuutoksesta, henkilökohtaisten tietojen käytöstä ja niistä vaihtoehdoista, jotka teillä on liittyen henkilökohtaiseen tietoonne.

Voimme myös antaa henkilökohtaisia tietoja meille palveluita tarjoaville yrityksille, jotka tukevat toimintaamme, kuten lähettävät teille sähköpostia tai antavat asiakaspalvelua. Nämä yritykset saavat käyttää henkilökohtaisia tietojanne siinä laajuudessa, että heidän on mahdollista tarjota palvelujaan meille.

Seurantateknologian käyttö
Evästeitä, jäljitteitä, skriptejä, tunnisteita ja muita vastaavia teknologioita käyttävät Cendyn ja markkinointikumppanimme, yhteistyökumppanimme tai analyytikot tai palveluntuottajat kuten Google™ ja Doubleclick™. Näitä tekniikoita käytetään suuntauksien analysoimiseksi, verkkosivuston hallinnoimiseksi, käyttäjien liikkeiden seuraamiseksi verkkosivustolla ja demografisten kokonaisvaltaisten tietojen keräämiseksi käyttäjäkunnastamme. Voimme saada raportteja, näiltä yrityksiltä, jotka perustuvat näiden tekniikoiden käyttöön yksilöllisinä tai ryhmitettyinä. Eri selaimet voivat tarjota omia hallintatyökaluja tämän tyyppisten seurantatekniikoiden poistoon.

Verkkosivuston ominaisuuksien käyttöön ottamiseksi, Cendyn saattaa määritellä yhden tai useamman “evästeen” internet- selaimeesi. Evästeet nopeuttavat muun muassa verkkosivustomme selaamista, tallentavat tietoja joita ei tarvitse syöttää uudestaan verkkosivuille tultaessa, jotka saattavat tuottaa teille räätälöityä sisältöä. Eväste on internetmekanismi, joka koostuu pienestä tekstitiedostosta, joka sisältää yksilöllisen tunnistenumeron, jonka avulla verkkopalvelin lähettää pieniä tietomääriä tai tekstiä selaimen avulla ja varastoi ne tietokoneen kiintolevylle. Tämän tekstin avulla verkkopalvelin tietää, jos olet vieraillut verkkosivulla aiemmin. Evästeistä sinänsä ei voi selvittää käyttäjän henkilöllisyyttä.

Käytämme evästeitä keräämään ja säilyttämään yhdistettyjä tietoja (kuten kävijämäärä), jotka auttavat meitä näkemään mitkä alueet ovat suosituimpia käyttäjiemme keskuudessa, ja parantamaan ja päivittämään sivustomme sisältöä. Verkkosivuston selausprosessin aikana, annatte meille myös tietoja, jotka eivät paljasta henkilöllisyyttänne -- esimerkiksi millaista kohdetta tutkitte. Käytämme näitä yhdistettyjä tietoja ainoastaan kuten esitetty tässä tietosuojakäytännössä. Emme liitä yhdistettyjä tietoja mihinkään nimeen, osoitteeseen tai muuhun tunnistetietoon.

Kuten useimmilla verkkosivustoilla, keräämme tiettyjä tietoja automaattisesti ja tallennamme ne lokitiedostoihin. Nämä tiedot voivat sisältää internet-protokollan (IP) osoitteet, selaimen tyypin, internet-palveluntarjoajan (ISP), viite-/poistumissivuston, käyttöjärjestelmän, päivämäärän/aikaleiman ja/tai klikkaustiedot.

Emme linkitä automaattisesti kerättyjä tietoja muihin teistä keräämiimme tietoihin.

Olemme myös kolmannen osapuolen kumppani, joka mainostaa verkkosivuillamme tai hoitaa mainonnan muihin verkkosivustoihin. Kolmas osapuolikumppanimme voi käyttää tekniikoita, kuten evästeitä kerätäkseen tietoa toiminnasta tällä verkkosivustolla ja muilla verkkosivustoilla tarjotakseen teille mainontaa, joka perustuu selailutoimintaanne ja kiinnostuksenkohteisiinne. Mikäli ette halua, että tätä tietoa käytetään osaltanne internetpohjaisiin mainoksiin, voitte lopettaa sen klikkaamalla täältä tai jos olette Euroopan Unionin alueella, klikkaamalla täältä. Huomatkaa, että tämä ei estä mainosten esittämistä teille. Saatte edelleen yleisiä mainoksia.

Tietoja tietoihin liittyen, jotka on kerätty tilaajamme puolesta
Cendyn kerää tietoa tilaajan ohjeiden mukaisesti eikä Cendynellä ole suoraan yhteyttä henkilöihin, joiden tietoja se käsittelee. Jos olette yhden tilaajamme asiakas ettekä enää halua, että tilaajamme joka käyttää palveluamme ottaa teihin yhteyttä, ottakaa suoraan yhteyttä tilaajaan. Voimme siirtää henkilökohtaisia tietoja yrityksiin, jotka auttavat meitä tuottamaan palvelua. Palvelusopimuksemme tilaajan kanssa kattaa siirrot seuraaville kolmansille osapuolille.

Cendyn myöntää, että teillä on oikeus päästä omiin henkilökohtaisiin tietoihinne. Henkilö, joka haluaa pääsyn, tai joka haluaa korjata, muuttaa tai poistaa virheellisiä tietoja, tulisi ohjata kyselynsä Cendyn tilaajalle (rekisterinpitäjä). Pyydettäessä tiedon poistamista vastaamme kohtuullisessa ajassa.

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja tilaajamme puolesta niin kauan kuin on tarvetta tilaajan palvelujen tarjoamiseksi. Cendyn säilyttää näitä henkilökohtaisia tietoja tarpeen mukaan ja noudattaa oikeudellisia velvoitteita, kiistojen ratkaisemiseksi ja sopimuksiemme valvomiseksi.

Turvallisuus
Henkilökohtaisten tietojenne suojaaminen on meille tärkeää. Noudatamme yleisesti hyväksyttyjä standardeja meille lähetettyjen henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi, sekä lähetyksen aikana ja kun se on vastaanotettu. Jos teillä on kysyttävää henkilökohtaisten tietojenne turvallisuudesta, voitte ottaa yhteyttä meihin osoitteessa ONE@cendyn.com.

Linkit muille verkkosivuille
Cendyn saattaa esittää linkkejä useisiin muihin verkkosivuihin, joista saatte hyödyllisiä esimerkkejä työstämme ja palveluistamme. Nämä verkkosivut eivät välttämättä noudata samoja tietosuojakäytäntöjä kuin Cendyn. Tästä syystä emme ole vastuussa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä, mukaan lukien rajoituksetta kaikki verkkosivustojen omistajat, joiden sivustot voidaan saavuttaa tämän verkkosivuston kautta, emmekä voi hallita näiden verkkosivustojen tietoja. Kehotamme teitä ottamaan yhteyttä asianosaisiin, jotka hallinnoivat näitä verkkosivustoja tai tutustumaan heidän internetkäytäntöihinsä, josta löytyvät tarvittavat tiedot heidän tiedonkeruukäytännöistään, ennen henkilökohtaisten tai muiden arkaluonteisten tietojen lähettämistä.

Sosiaalisen median widgetit
Verkkosivustomme sisältää sosiaalisen median ominaisuuksia kuten Facebook Like™ painikkeen ja widgettejä kuten “jaa tämä” -painike tai interaktiivisia pienoisohjelmia, jotka pyörivät verkkosivuillamme. Nämä ominaisuudet voivat kerätä internet protokollaosoitteenne, verkkosivuston sivun, jossa olette vierailemassa ja saattaa asettaa evästeen tämän ominaisuuden toimimiseksi oikealla tavalla. Sosiaalisen median ominaisuudet ja widgetit ovat joko isännöityjä kolmannen osapuolen puolesta tai isännöidään suoraan verkkosivuillamme. Näiden ominaisuuksien tietosuojakäytäntö on säädelty sitä tarjoavan yrityksen puolesta.

KÄYTÄNNÖN MUUTOKSET JA YHTEYSTIEDOT
Saatamme päivittää tätä tietosuojakäytäntöä, jotta se palvelisi muutoksia tietokäytännöissämme. Jos teemme muutoksia materiaaliimme, ilmoitamme tästä teille tai tilaajallemme sähköpostitse (lähetetään tilillenne määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen) tai tästä ilmoitetaan verkkosivuillamme, ennen muutosten voimaantuloa. Kehotamme teitä käymään tällä sivulla säännöllisesti, saadaksenne ajankohtaiset tietosuojakäytäntötiedot. Mikäli teillä on kysymyksiä liittyen käytäntöihimme, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä:

Cendyn sopimuksen ylläpitäjä
980 N. Federal Highway, 2nd Floor, Boca Raton, FL 33432
Puhelin +1-561-750-3173
ONE@cendyn.com