Loading in progress..
Choose your language:

Ikrafttredelsesdato : 29.09.2016

PERSONVERNERKLÆRING 
Denne personvernerklæringen gjelder nettstedene https://www.cendyn.comhttp://www.cendynone.com og http://www.cendynevents.com (“Nettstedet”) og tjenester eid og drevet av Cendyn (“Cendyn”, “Vi”, “Oss”). Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Cendyn samler inn og bruker den personlige informasjonen du oppgir. Den beskriver også de valgene som er tilgjengelige for deg når det gjelder bruk av din tilgang til, og hvordan du kan oppdatere og korrigere, din personlige informasjon. Bruk av informasjon innhentet gjennom vår Tjeneste skal være begrenset til å levere tjenesten som Kunden engasjerte Cendyn for.

Cendyn er forpliktet til å ivareta personvernet ditt mens du besøker Nettstedet. Vårt mål er å gi deg en Internett-opplevelse som leverer informasjon, ressurser og tjenester som er mest relevant for dine forretningskrav. For å oppnå dette målet, omfatter en del av driften av Nettstedet innsamling av visse typer informasjon om brukere av Nettstedet. Fordi vi forstår at personvernet ditt er viktig, ønsker vi å forklare hva slags informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker den.

Cendyn overholder de amerikanske Swiss Safe Harbor-prinsippene som implementert av det amerikanske Handelsdepartementet når det gjelder innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger fra Sveits. Cendyn har sertifisert at det overholder Safe Harbors personvernprinsipper for varsel, valg, videreformidling, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndhevelse. Hvis du vil vite mer om Safe Harbor-programmet, og for å se Cendyns sertifikat, kan du gå til https://safeharbor.export.gov/swisslist.aspx.

Cendyn (AKA Central Dynamics, LLC, FKA Central Dynamics Corporation) deltar i og har sertifisert sin etterlevelse av det EU-amerikanske personvernskjold-rammeverket.  Cendyn er forpliktet til å behandle alle personopplysninger som mottas fra EU-medlemsland, i tilknytning til personvernskjold-rammeverket, etter rammeverkets gjeldende prinsipper.  Hvis du vil vite mer om personvernskjold-rammeverket, kan du besøke det amerikanske Handelsdepartementets personvernskjold-liste. På https://www.privacyshield.gov/list.

Cendyn er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som mottas under personvernskjold-rammeverket, og påfølgende også overføringen av disse til en tredjepart som opptrer som agent på dets vegne.  Cendyn oppfyller personvernskjold-prinsippene for alle videreformidlinger av personopplysninger fra EU, herunder videreformidling av ansvarsbestemmelser.

Med hensyn til personopplysninger som mottas eller overføres i henhold til personvernskjold-rammeverket, er Cendyn underlagt de regulatoriske håndhevingskreftene av den amerikanske, føderale Handelskommisjonen.  I visse situasjoner kan Cendyn bli pålagt å utlevere personopplysninger som svar på lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder å oppfylle nasjonale sikkerhets- eller politikrav.

Hvis du har en uavklart bekymring vedrørende personvern eller databruk som vi ikke har adressert tilfredsstillende, kan du kontakte vår USA-baserte tredjeparts leverandør av tvisteløsninger (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under visse betingelser, nærmere beskrevet på personvernskjold-hjemmesiden https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kan du ha rett til å påberope deg bindende voldgift når andre tvisteløsningsprosedyrer er utprøvd.

Innsamling av informasjon
Denne personvernerklæringen dekker to typer informasjon samlet inn på Nettstedet: personlig og aggregert. Begrepet “Personlig informasjon” refererer til data du frivillig oppgir i forbindelse med bruk av Nettstedet som identifiserer deg og/eller det selskapet du får tilgang til og bruke Nettstedet på vegne av. Personlig informasjon omfatter, men vil kanskje ikke være begrenset til, data som sendes inn i forbindelse med Tjenestene, for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer, selskapstilknytning, fysisk adresse og/eller annen spesifikk personlig informasjon. Begrepet “Aggregerte data” refererer til generell informasjon om besøkende og brukere av Nettstedet som er relatert til bruken av Nettstedet, for eksempel trafikkmønstre, antall besøk til enkelte sider, besøk fra andre nettsteder eller til tredjeparts nettsteder knyttet til Nettstedet, bruk av bestemte tjenester og interesse for tjenester, informasjon eller funksjoner på nettstedet eller andre parter som er gjort tilgjengelige gjennom eller funnet på Nettstedet.

Bruk av informasjon
Vi bruker den personlige informasjonen du oppgir til å oppfylle bestillingen, vurdere behovene til din bedrift for å bestemme egnede produkter, sende deg produktinformasjon du ber om, sende deg produktoppdateringer og svare på dine forespørsler til kundestøtte.

Cendyn er interessert i å forbedre Nettstedet, og kan utvikle og tilby nye funksjoner og tjenester. Vi overvåker Aggregerte data vedrørende bruk av Nettstedet for markedsføringsformål og for å studere, forbedre og fremme bruk av Nettstedet. I forbindelse med slike formål, kan Cendyn dele Aggregerte data med tredjeparter samlet sett og på en anonym måte. Avsløring av Aggregerte data avslører ikke personlig informasjon om de enkelte brukerne av Nettstedet på noen måte som identifiserer hvem de er eller hvordan å kontakte dem.

Tilgang og valg
Vi utviser den største forsiktighet for å sikre at den personlige informasjonen vi mottar fra deg ikke blir brukt på en måte som du kan være uvitende om eller ikke samtykker til. Det kan være lurt å sende en forespørsel om informasjon om et av våre Produkter eller Tjenester, delta i en av våre kampanjer eller abonnere på e-post eller postbrev-lister. Som svar, kan vi be om informasjon som navn og postadresse. I tilfelle du velger å oppgi denne informasjonen til oss, vil vi bare bruke den til formål spesifisert av deg på bunnen av informasjonsinnhentingsskjemaet. Alle skjemaer har en meld meg ut-knapp for å gi deg muligheten til å ikke bli oppført på Cendyns lister og delta i fremtidig elektronisk markedsføring. Ved avgjørelsen om ikke å bli oppført på slike lister, skal du være oppmerksom på at de er kun brukt for Cendyns formål eller i felles kampanjer med en Cendyn-partner. Vi vil ikke selge, leie ut eller dele noe av din personlige informasjon med andre parter, inkludert eventuelle tredjeparts felles promotører, og heller ikke bruke den til ikke-godkjente kommersielle formål. Du kan be om å bli fjernet fra våre lister når som helst. Alle e-poster distribuert fra våre lister vil inneholde enkel, elektronisk tilgang for å avabonnere.

Cendyn vil på forespørsel gi deg informasjon om hvorvidt vi er i besittelse av noe av din personlige informasjon. Hvis din personlige informasjon endres, eller hvis du ikke lenger ønsker vår tjeneste, kan du korrigere, oppdatere, slette/fjerne den ved å foreta endringen på kontoen din eller ved å sende e-post til vår kundeservice på support@cendyn.com. Vi vil svare på din tilgangsforespørsel innenfor en rimelig tidsramme.

Vi vil beholde din informasjon så lenge kontoen din er aktiv eller som nødvendig for å gi deg tjenester og som er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, løse konflikter, og håndheve våre avtaler.

Informasjonsdeling
Vi vil dele din personlige informasjon med tredjeparter kun på de måter som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Cendyn har to unntak fra disse begrensningene vedrørende bruk av personlig informasjon: (1) Cendyn kan overvåke, og når vi i god tro mener at avsløring er nødvendig, oppgi informasjon for å ivareta sikkerheten, eiendom, eiendeler og/eller rettigheter av Cendyn fra uautorisert bruk, eller misbruk, av Nettstedet eller noe funnet på Nettstedet, beskytte dine rettigheter, beskytte andres sikkerhet, etterforske svindel eller svare på en forespørsel fra myndighetene; (2) Cendyn kan oppgi informasjon når loven krever det, slik som å være i samsvar med en stevning, konkursbehandling eller lignende rettslig prosess; men bare i den grad det er nødvendig og på en måte som søker å opprettholde personvernet til den enkelte.

Hvis Cendyn er involvert i en fusjon, oppkjøp eller salg av hele eller deler av dets eiendeler, vil du bli varslet via e-post og/eller et varsel på vårt nettsted, om eventuelle endringer i eierskap, bruk av din personlige informasjon, og valgene du måtte ha angående din personlige informasjon.

Vi kan også gi din personlige informasjon til selskaper som tilbyr tjenester for å hjelpe oss med våre forretningsaktiviteter som å sende deg e-post eller tilby kundeservice. Disse selskapene er autorisert til å bruke din personlige informasjon som er nødvendig for å yte tjenester til oss.

Bruk av sporingsteknologi
Teknologier som informasjonskapsler, sporingsbilder, skripter, koder og andre lignende teknologier som brukes av Cendyn og våre markedsføringspartnere, agenter, analytikere eller tjenesteleverandører som Google™ og Doubleclick™. Disse teknologiene brukes til å analysere trender, administrere Nettstedet, spore brukernes bevegelser på Nettstedet, og samle demografisk informasjon om vår brukerbase som helhet. Vi kan motta rapporter basert på bruk av disse teknologiene av disse selskapene på individuell og aggregert basis. Forskjellige nettlesere kan tilby deres egne verktøy for å fjerne disse typene av sporingsteknologi.

For å aktivere funksjonene på Nettstedet, kan Cendyn tildele nettleseren din én eller flere “Informasjonskapsel(ler)”. Informasjonskapsler, blant annet hastighetsnavigasjon gjennom Nettstedet vårt, holder styr på informasjon slik at du slipper å taste den inn hver gang du besøker Nettstedet vårt, og kan gi deg tilpasset innhold. En informasjonskapsel er en Internett-mekanisme som består av en liten tekstfil med et unikt identifikasjonsnummer som tillater en webserver å sende små biter av informasjon eller tekst ved hjelp av nettleseren din og plassere dem på datamaskinens harddisk for lagring. Denne teksten lar webserveren vite om du tidligere har besøkt nettsiden. Informasjonskapslene kan ikke brukes til å finne ut identiteten til en bruker.

Vi bruker informasjonskapsler for å samle inn og vedlikeholde aggregerte data (for eksempel antall besøkende) for å hjelpe oss å se hvilke områder som er mest populære blant våre brukere og forbedre og oppdatere innholdet på Nettstedet vårt. Mens du blar gjennom nettstedet vårt, gir du oss også informasjon som ikke avslører din personlige identitet – hva slags destinasjon du utforsker, for eksempel. Vi bruker denne aggregerte dataen kun som forklart i denne personvernerklæringen. Vi vil ikke koble aggregerte data til noen navn, adresse eller annen identifiserende informasjon.

Akkurat som de fleste nettsteder, samler vi bestemt informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler. Denne informasjonen kan omfatte Internett-protokoll (IP)-adresser, nettlesertype, Internett-leverandør (ISP), henvisende/utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett-stempel, og/eller klikkhastighetsdata.

Vi knytter ikke denne automatisk innsamlede dataen til annen informasjon vi samler inn om deg.

Vi samarbeider også med en tredjepart om å enten vise reklame på vårt nettsted eller om å styre vår annonsering på andre nettsteder. Vår tredjeparts partner kan benytte teknologi som informasjonskapsler for å samle informasjon om dine aktiviteter på dette nettstedet og andre nettsteder for å kunne gi deg annonser basert på dine surfing-aktiviteter og -interesser. Hvis du ønsker å ikke motta denne informasjonen med det formål å levere interessebaserte annonser, kan du melde deg ut ved å klikke her eller hvis du befinner deg i EU, klikk her. Vær oppmerksom på at dette ikke melder deg ut fra å motta annonser. Du vil fortsette å motta generiske annonser.

Informasjonsrelaterte data samlet inn på vegne av våre Kunder
Cendyn samler informasjon i regi av dets Kunder, og har ingen direkte sammenheng med individenes personlige informasjon det behandler. Hvis du er en kunde av en av våre Kunder, og ikke lenger ønsker å bli kontaktet av en av våre Kunder som bruker våre tjenester, må du ta kontakt med kunden som du samhandler med direkte. Vi kan overføre personlig informasjon til selskaper som hjelper oss med å levere vår tjeneste. Overføringer til påfølgende tredjeparter er omfattet av serviceavtaler med våre Kunder.

Cendyn erkjenner at du har rett til å få tilgang til din personlige informasjon.  En person som søker tilgang, eller som søker å korrigere, endre eller slette unøyaktige data skal rette sin forespørsel til Cendyns Kunde (databehandlingsansvarlig). Hvis det er ønskelig å fjerne data, vil vi svare innen en rimelig tidsramme.

Vi vil beholde personopplysninger vi behandler på vegne av våre Kunder så lenge som nødvendig for å yte tjenester til vår Kunde. Cendyn vil beholde denne personlige informasjonen som det er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, løse konflikter og håndheve våre avtaler.

Sikkerhet
Sikkerheten til din personlige informasjon er viktig for oss. Vi følger allment aksepterte standarder for å beskytte den personlige informasjonen som sendes til oss, både under overføringen og når den er mottatt. Hvis du har spørsmål om sikkerheten til din personlige informasjon, kan du kontakte oss på ONE@cendyn.com.

Lenker levert til andre nettsteder
Cendyn kan levere lenker til en rekke andre nettsteder som vi mener kan gi deg nyttige eksempler på vårt arbeid og tjenester. Disse nettstedene følger imidlertid kanskje ikke de samme personvernerklæringer som Cendyn. Derfor er vi ikke ansvarlig for personvernerklæringer eller handlinger av tredjeparter, inkludert uten begrensning, hvilke som helst nettstedeiere hvems nettsteder kan nås via dette Nettstedet, heller ikke kan vi kontrollere aktivitetene på disse nettstedene. Vi oppfordrer deg til å kontakte de aktuelle partene som kontrollerer disse nettstedene eller gå inn på deres retningslinjer på nettet for relevant informasjon om deres datainnsamlingspraksis før du sender personlig informasjon eller andre sensitive data.

Småprogrammer for sosial media
Vårt nettsted inkluderer sosial media-funksjoner, som for eksempel Facebook Like™-knappen, og småprogrammer, som for eksempel “Del dette”-knappen eller interaktive miniprogrammer som kjører på vårt Nettsted. Disse funksjonene kan samle din IP-adresse, hvilken side du besøker på vårt Nettsted, og kan stille en informasjonskapsel til å aktivere funksjonen for riktig funksjon. Sosial media-funksjoner og småprogrammer som en tredjepart er vert for eller lagt ut direkte på vårt Nettsted. Dine interaksjoner med disse funksjonene styres av personvernerklæringen av selskapet som leverer dem.

ERKLÆRINGENDRINGER OG KONTAKTINFORMASJON
Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile endringer i vår informasjonspraksis. Hvis vi foretar vesentlige endringer, vil vi varsle deg eller vår Kunde via e-post (sendt til e-postadressen som er angitt på kontoen din) eller ved hjelp av et varsel på dette nettstedet før endringen trer i kraft. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne siden for den nyeste informasjonen om våre retningslinjer for personvern. Hvis du har spørsmål om våre erklæringer, kan du ta kontakt med:

Cendyn kontraktadministrator 
980 N. Federal Highway, 2nd Floor, Boca Raton, FL 33432
Telefon: 561-750-3173
ONE@cendyn.com

Close