Skip Navigation
  • TRUSTe Privacy Certification
 

 

Datum stupanja na snagu: 29.09.2016.

PRAVILA PRIVATNOSTI
Ova Pravila privatnosti odnose se na sajtove http://www.cendyn.com, http://www.cendynone.com i http://www.cendynevents.com („sajt“) i usluge koje poseduje i kojima upravlja kompanija Cendyn („Cendyn“, „mi“, „nas“). Ova Pravila privatnosti opisuju kako kompanija Cendyn prikuplja i koristi vaše lične informacije. Pored toga opisuju i izbore koji su vam na raspolaganju u vezi sa korišćenjem, pristupanjem i načinom ažuriranja i ispravljanja vaših ličnih informacija. Korišćenje informacija koje prikupimo putem naše usluge ograničeno je na svrhe pružanja usluge za koju je klijent angažovao kompaniju Cendyn.

Kompanija Cendyn je posvećena čuvanju vaše privatnosti tokom posete sajt. Naš cilj je da vam omogućimo internetsko iskustvo koje pruža informacije, resurse i usluge koje su najrelevantniji za vaše poslovne zahteve. Kako bismo to postigli, deo funkcionisanja sajta obuhvata prikupljanje određenih vrsta informacija o korisnicima sajta. Budući da razumemo važnost vaše privatnosti, želimo da vam objasnimo koje vrste informacija prikupljamo i na koji način ih koristimo.

Kompanija Cendyn poštuje američko-švicarske principe privatnosti „Safe Harbor“ koje je utvrdilo američko Ministarstvo trgovine u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i zadržavanjem ličnih podataka iz Švicarske. Kompanija poseduje sertifikat da poštuje principe privatnosti „Safe Harbor“ u vezi sa obaveštavanjem, izborom, daljim prenosom, bezbednošću, integritetom podataka, pristupom i izvršenjem. Za više informacija o programu „Safe Harbor“ i pregled sertifikata kompanije Cendyn posetite  https://safeharbor.export.gov/swisslist.aspx.
 
Kompanija Cendyn (ili Central Dynamics, LLC; FKA Central Dynamics Corporation) učestvuje i sertifikovana je u Okviru za zaštitu privatnosti između Evropske unije i SAD-a.  Kompanija Cendyn koristi sve lične informacije koje primi iz zemalja članica Evropske unije (EU) u skladu s važećim principima Okvira, oslanjajući se na Okvir za zaštitu privatnosti.  Za više informacija o Okviru za zaštitu privatnosti posetite Privacy Shield List američkog Ministarstva trgovine na https://www.privacyshield.gov/list.
 
Kompanija Cendyn je odgovorna za obrađivanje ličnih podataka koje primi u skladu s Okvirom za zaštitu privatnosti i naknadni prenos trećim stranama u čije ime deluje kao agent.  Kompanija Cendyn poštuje principe za zaštitu privatnosti u svim prenosima ličnih podataka iz Evropske unije, uključujući odredbe o odgovornosti prilikom daljeg prenosa.
 
Što se tiče ličnih podataka koje prima ili prenosi u skladu s Okvirom za zaštitu privatnosti, kompanija Cendyn podleže regulatornim ovlašćenjima Savezne trgovinske komisije SAD-a.  U određenim slučajevima može biti potrebno da kompanija Cendyn otkrije lične podatke kao odgovor na zahteve od strane državnih organa, uključujući u svrhe ispunjavanja zahteva za nacionalnu bezbednost ili sprovođenje zakona.
 
Ako imate neko nerešeno pitanje o privatnosti ili korišćenju podataka na koje nismo odgovorili, kontaktirajte našeg agenta za rešavanje sporova treće strane u SAD-u (besplatno) na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.  
 
U određenim slučajevima možda imate pravo na arbitražu kada druge procedure rešavanja sporova ne daju rešenje, a više informacija možete pronaći na veb-sajtu Privacy Shield na https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint

Prikupljanje informacija
Ova Pravila privatnosti pokrivaju dve vrste informacija koje se prikupljaju na sajtu: lične i zbirne. Izraz „lične informacije“ se odnosi na podatke koje dobrovoljno pružite u vezi sa korišćenjem sajta koji identifikuju vas i/ili kompaniju u čije ime pristupate i koristite sajt.  Lične informacije uključuju, ali se ne ograničavaju na, podatke koji su poslani u vezi sa uslugama, npr. vaše ime i prezime, adrese e-pošte, broj telefona, pripadnost kompaniji, fizičku adresu i/ili određene druge lične informacije. Izraz „zbirni podaci“ se odnosi na opšte informacije o posetiocima i korisnicima sajta koje se tiču korišćenja sajta, npr. obrasci saobraćaja, broj poseta određenim stranicama, posete sa drugih veb-sajtova ili posete veb-sajtovima treće strane povezanim sa sajtom, korišćenje određenih usluga i interes za usluge, informacije ili funkcije sajta ili drugih strana koje su dostupne putem sajta ili se nalaze na sajtu.

Korišćenje informacija
Lične informacije koje nam pružite koristimo da bismo ispunili vaš nalog, procenili potrebe vašeg preduzeća i utvrdili pogodne proizvode, poslali vam informacije o traženom proizvodu, poslali vam najnovije informacije o proizvodima i odgovorili na vaše zahteve upućene korisničkoj službi.

Kompanija Cendyn želi da poboljša sajt i može da razvije i ponudi nove funkcije i usluge. Pratimo zbirne podatke o korišćenju sajta u svrhe marketinga i ispitivanja, poboljšavanja i promovisanja sajta. Što se tiče drugih svrha, kompanija Cendyn može da podeli zbirne podatke s trećim stranama kolektivno i anonimno. Deljenjem zbirnih podataka se ne otkrivaju lične informacije o pojedinačnim korisnicima sajta ni na koji način koji otkriva njihov identitet ili način kontaktiranja.

Pristup i izbor
Poduzimamo sve mere kako bismo obezbedili da se lične informacije koje dobivamo od vas ne koriste na bilo koji način koji vam nije poznat ili sa kojim se ne slažete. Možete da podnesete zahtev za informacijama o nekom od naših proizvoda ili usluga, da učestvujete u nekoj od naših promocija ili da se pretplatite na naše liste za slanje e-pošte ili standardne pošte. Zauzvrat od vas možemo da zatražimo informacije poput imena i prezimena i poštanske adrese. Ako odlučite da nam pružite ove informacije, koristićemo ih isključivo u svrhe koje ste naznačili na dnu formulara za prikupljanje informacija. Svi formulari sadrže dugme koje vam omogućava da ne budete deo lista kompanije Cendyn i budućeg internetskog marketinga. Kada odlučujete da li želite da budete deo tih lista, imajte na umu da se one koriste samo u svrhe kompanije Cendyn ili u okviru zajedničkih promocija s partnerima kompanije Cendyn. Ne prodajemo, izdajemo niti delimo vaše lične informacije sa bilo kojom drugom stranom uključujući promotere treće strane i ne koristimo ih u neodobrene komercijalne svrhe. Možete da zatražite da vas skinemo s naših lista u bilo kojem trenutku. Sve poruke e-pošte koje se šalju osobama na našim listama sadrže jednostavan način da otkažete pretplatu putem interneta.

Ako uputite zahtev, kompanija Cendyn će vas obavestiti da li posedujemo bilo kakve vaše lične informacije. Ako se vaše lične informacije promene ili ako više ne želite našu uslugu, možete da ih ispravite, ažurirate, izbrišete/uklonite tako što ćete da unesete promene na vašem računu ili da pošaljete poruku e-pošte našoj korisničkoj podrški na support@cendyn.com. Odgovorićemo na vaš zahtev za pristup u razumnom vremenskom roku.

Vaše informacije ćemo zadržati dok je vaš račun aktivan ili po potrebi radi pružanja usluga i ispunjavanja zakonskih obaveza, rešavanja sporova i izvršavanja ugovora.

Deljenje informacija
Vaše lične informacije ćemo da delimo sa trećim stranama isključivo na načine koji su opisani u ovim pravilima privatnosti.

Postoje dva izuzetka od ovih ograničenja na korišćenje ličnih informacija: (1) Kompanija Cendyn može da prati i, ako u dobroj nameri smatramo da je otkrivanje potrebno, otkrije informacije radi zaštite bezbednosti, imovine, sredstava i/ili prava kompanije Cendyn od neovlašćenog korišćenja ili zloupotrebe, sajta ili bilo kojeg sadržaja na sajtu, zaštite vaših prava, zaštite bezbednosti drugih, istraživanja prevare ili odgovora na vladin zahtev; (2) Kompanija Cendyn može da otkrije informacije kada to zahteva zakon, npr. radi odgovaranja na sudski poziv, stečajni postupak ili neki sličan pravni proces, ali samo u meri u kojoj je to potrebno i na način koji omogućava zaštitu privatnosti pojedinca.

U slučaju da kompanija Cendyn bude uključena u pripajanje, akviziciju ili prodaju svih ili dela sredstava, bićete obavešteni putem e-pošte i/ili vidljivo istaknutog obaveštenja na našem veb-sajtu o eventualnoj promeni vlasništva, promeni korišćenja vaših ličnih informacija i promeni izbora koje imate u vezi sa svojim ličnim informacijama.

Takođe možemo da podelimo vaše lične informacije sa kompanijama koje pružaju usluge koje nam pomažu u našim poslovnim aktivnostima, npr. slanju poruka e-pošte korisnicima ili pružanju usluga korisničke službe. Ove kompanije su ovlašćene za korišćenje vaših ličnih informacija samo u svrhe pružanja tih usluga.

Korišćenje tehnologija praćenja
Tehnologije kao što su kolačići, oznake, skripte i slične tehnologije koriste kompanija Cendyn i njeni marketinški partneri, filijale ili davaoci analitičkih usluga kao što je Google™ i Doubleclick™. Ove tehnologije se koriste za analiziranje trendova, pružanje veb-sajta, praćenje kretanja korisnika na veb-sajtu i prikupljanje demografskih informacija o našoj celokupnoj bazi korisnika. Možemo primati izveštaje zasnovane na korišćenju ovih tehnologija od spomenutih kompanija na individualnom i zbirnom osnovu. Različiti pregledači mogu da nude vlastite upravljačke alate za uklanjanje ovih vrsta tehnologija praćenja.

Radi omogućavanja funkcija na sajtu, kompanija Cendyn može da dodeli jedan ili više „kolačića“ vašem veb pregledaču. Između ostaloga, kolačići ubrzavaju navigaciju sajtom, čuvaju informacije tako da ne morate da ih ponovo unosite svaki put kada posetite naš sajt i mogu da pružaju prilagođeni sadržaj. Kolačić predstavlja internetski mehanizam koji se sastoji od male tekstualne datoteke koja sadrži jedinstveni identifikacioni broj koji omogućava veb serveru slanje malih količina informacija ili tekstualnog sadržaja putem vašeg pregledača i sprema ih na čvrsti disk vašeg računara. Taj tekstualni sadržaj obaveštava server da li ste ranije posetili veb-sajt. Sami kolačići se ne mogu koristiti za utvrđivanje identiteta bilo kojeg korisnika.

Kolačiće koristimo za prikupljanje i održavanje zbirnih podataka (npr. broja posetioca) koji nam pomažu da saznamo koja su područja najpopularnija među našim korisnicima i ažuriramo sadržaj sajta. Dok koristite naš sajt, takođe nam pružate informacije koje ne otkrivaju vaš identitet, npr. koju vrstu destinacije istražujete. Ove zbirne podatke koristimo isključivo kako je opisano u ovim Pravilima privatnosti. Zbirne podatke ne povezujemo ni s kojim imenom, adresom ili drugim informacijama za identifikaciju.

Kao što je slučaj kod većine veb-sajtova, određene informacije prikupljamo automatski i čuvamo ih u datotekama za evidenciju. Te informacije mogu da sadržavaju adrese internet protokola (IP adrese), vrstu pregledača, dobavljača internet usluga (ISP), ulazne/izlazne stranice, operativni sistem, oznaku datuma/vremena i/ili podatke o putanji biranja.

Ove podatke koji se automatski prikupljaju ne povezujemo s drugim informacijama koje prikupljamo o vama.

Takođe sarađujemo s trećim stranama radi oglašavanja na našem veb-sajtu ili upravljanja našim oglašavanjem na drugim sajtovima. Naši partneri treće strane mogu da koriste tehnologije kao što su kolačići za prikupljanje informacija o vašim aktivnostima na ovom veb-sajtu i drugim sajtovima kako bi vam pružili oglase na osnovu vaših aktivnosti pretraživanja i interesa. Ako ne želite da se te informacije koriste u svrhe prikazivanja oglasa zasnovanih na vašim interesima, možete da se odjavite ako kliknete ovde ili, ako se nalazite u Evropskoj uniji, ovde. Napominjemo da to ne znači da više nećete videti oglase. I dalje ćete primati opšte oglase.

Informacije u vezi sa prikupljanjem podataka u ime naših klijenata
Kompanija Cendyn prikuplja informacije pod rukovodstvom svojih klijenata i nema direktnu vezu s pojedincima čije lične podatke obrađuje. Ako ste korisnik nekog od naših klijenata i više ne želite da vas kontaktira neki od naših klijenata koji koriste naše usluge, direktno se obratite klijentu s kojim sarađujete. Možemo da prenesemo lične informacije kompanijama koje nam pomažu u pružanju usluga. Prenose trećim stranama pokrivaju ugovori o pružanju usluga koje zaključimo s našim klijentima.

Kompanija Cendyn potvrđuje da imate pravo na pristup svojim ličnim informacijama.  Osoba koja traži pristup ili želi da ispravi, dopuni ili izbriše netačne podatke treba da uputi zahtev klijentu kompanije Cendyn (kontroleru podataka). Ako zatražite uklanjanje podataka, odgovorićemo vam u razumnom vremenskom roku.

Zadržaćemo lične podatke koje obrađujemo u ime naših klijenata dok su nam potrebni za pružanje usluga klijentima. Kompanija Cendyn će da zadrži ove lične informacije po potrebi radi ispunjavanja svojih zakonskih obaveza, rešavanja sporova i izvršavanja ugovora.

Bezbednost
Bezbednost vaših ličnih informacija nam je važna. Poštujemo opšteprihvaćene standarde za zaštitu ličnih informacija koje primamo, kako tokom prenosa, tako i nakon primanja. Ako imate bilo kakvih pitanja o bezbednosti vaših ličnih informacija, kontaktirajte nas na ONE@cendyn.com.

Veze prema drugim sajtovima
Kompanija Cendyn može da pruži veze prema nizu drugih veb-sajtova za koje smatramo da bi vam mogli pružiti korisne primere našeg rada i usluga. Međutim, moguće je da ti sajtovi nemaju ista pravila privatnosti kao kompanija Cendyn. Stoga nismo odgovorni za pravila privatnosti ili aktivnosti trećih strana, uključujući, bez ograničavanja, vlasnika veb-sajtova čijim sajtovima možete da pristupite putem ovog sajta, i ne možemo da kontrolišemo aktivnosti takvih veb-sajtova. Savetujemo vam da kontaktirate nadležne strane koje kontrolišu te sajtove ili da u njihovim pravilima na internetu proverite relevantne informacije o postupcima prikupljanja podataka pre nego što pošaljete bilo kakve lične informacije ili druge osetljive podatke.

Vidžeti društvenih medija
Naš veb-sajt sadrži funkcije društvenih medija, kao što je Facebookovo dugme Like™, te dugmad „Podeli ovo“ (Share this) ili interaktivni minijaturni programi koji se izvršavaju na našem veb-sajtu. Te funkcije mogu da prikupljaju vašu adresu internet protokola, stranice koje posećujete na našem veb-sajtu i mogu da postave kolačić radi omogućavanja pravilnog funkcionisanja funkcije. Funkcije društvenih medija i vidžeti nalaze se na trećim stranama ili direktno na našem veb-sajtu. Vašu interakciju s tim funkcijama regulišu izjave o privatnosti kompanije koja pruža takve funkcije.

IZMENE PRAVILA I INFORMACIJE ZA KONTAKT
Možemo da ažuriramo ova Pravila privatnosti kako bi odražavala promene u našim praksama u vezi sa informacijama. Ako načinimo bilo kakve materijalne promene, obavestićemo vas ili našeg klijenta putem e-pošte (koji se šalje na adresu e-pošte navedenu na vašem računu) ili putem obaveštenja na ovom veb-sajtu pre nego što promena stupi na snagu. Savetujemo vam da povremeno proverite najnovije informacije o našim pravilima privatnosti na ovoj stranici. Ako imate pitanja o našim pravilima, kontaktirajte

Cendyn administrator za ugovore
980 N. Federal Highway, 2nd Floor, Boca Raton, FL 33432
Tel. 561-750-3173
ONE@cendyn.com