Skip Navigation
  • TRUSTe Privacy Certification
 

 
Ikraftträdandedag: 2016-09-29

SEKRETESSPOLICY
Denna sekretesspolicy gäller webbplatserna http://www.cendyn.com, http://www.cendynone.com och http://www.cendynevents.com (”webbplatsen”) samt tjänster som ägs och tillhandahålls av Cendyn (”Cendyn”, ”vi”, ”oss”). I denna sekretesspolicy beskrivs hur Cendyn samlar in och använder de personliga uppgifter som du uppger. Här beskrivs även de val du kan göra vad gäller användning av, din åtkomst till samt hur du uppdaterar och korrigerar dina personliga uppgifter. Användningen av uppgifter som samlas in via vår tjänst begränsas till syftet att tillhandahålla tjänsten som klienten har anlitat Cendyn för.

Cendyn förbinder sig att skydda din integritet när du besöker webbplatsen. Vårt mål är att ge dig en internetupplevelse som tillhandahåller den information, de resurser och de tjänster som är mest relevanta för dina affärskrav. För att detta mål ska uppnås omfattar en del av driften av webbplatsen insamling av viss sorts information om användarna. Vi förstår att din integritet är viktig och därför vill vi förklara vilken sorts information vi samlar in och hur vi använder den.

Cendyn följer Safe Harbor-ramverket mellan USA och Schweiz så som lagts fram av USA:s handelsdepartement vad gäller insamling, användning och lagring av personuppgifter från Schweiz. Cendyn har intygat att man följer Safe Harbor-principerna om integritetsskydd för tillkännagivande, val, vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och genomdrivande. Om du vill läsa mer om Safe Harbor-programmet eller se Cendyns certifiering kan du besöka https://safeharbor.export.gov/swisslist.aspx.
 
Cendyn (alias Central Dynamics, LLC och FKA Central Dynamics Corporation) deltar i och har intygat att man följer skölden för skydd av privatlivet i EU och USA. Cendyn förbinder sig att behandla alla personuppgifter som tas emot från Europeiska unionens (EU) medlemsstater i enlighet med ramverkets tillämpbara principer, med stöd av skölden för skydd av privatlivet. Om du vill veta mer om skölden för skydd av privatlivet kan du besöka USA:s handelsdepartements lista på https://www.privacyshield.gov/list.
 
Cendyn har ansvar för att behandla de personuppgifter man tar emot i enlighet med skölden för skydd av privatlivet samt för efterföljande överföringar till tredje part som agerar å företagets vägnar. Cendyn följer principerna i skölden för skydd av privatlivet för alla vidareöverföringar av personuppgifter från EU, inklusive bestämmelser för ansvarsskyldigheter vad gäller vidareöverföringar.
 
Vad gäller personuppgifter som tas emot eller överförs i enlighet med skölden för skydd av privatlivet lyder Cendyn under USA:s Federal Trade Commissions reglerande och verkställande makt. I vissa fall kan Cendyn vara skyldiga att avslöja personuppgifter som svar på juridiska framställningar från offentliga myndigheter, däribland för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller krav från brottsbekämpande myndigheter.
 
Om du har några frågor om integritet eller användning av uppgifter som vi inte har besvarat till din belåtenhet kan du kontakta vårt externa tvistlösningsorgan som är baserat i USA (utan kostnad) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
 
Under vissa förhållanden, som beskrivs mer utförligt på webbplatsen för skölden för skydd av privatlivet https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kan du ha rätt att åberopa bindande skiljeförfarande när andra metoder för tvistlösning har misslyckats.Insamling av information
Denna sekretesspolicy täcker två typer av information som samlas in på webbplatsen, personlig och aggregerad. Termen ”personliga uppgifter” syftar på uppgifter som du frivilligt tillhandahåller i samband med användning av webbplatsen och som identifierar dig och/eller företaget som du besöker och använder webbplatsen åt. Personliga uppgifter omfattar, men kanske inte begränsas till, uppgifter som skickas in i samband med tjänsterna, som namn, e-postadress, telefonnummer, företagsrelation, fysisk adress och/eller vissa andra personliga uppgifter. Termen ”aggregerade uppgifter” syftar på allmän information om besökare och användare på webbplatsen som är kopplad till användningen av webbplatsen. Detta omfattar t.ex. trafikmönster, antal besök på specifika sidor, besök från andra webbplatser eller tredje parts webbplatser som länkats till webbplatsen, användning av vissa tjänster och intresse för tjänster, information eller funktioner på webbplatsen eller andra parter som görs tillgängliga via eller återfinns på webbplatsen.

Användning av information
Vi använde de personliga uppgifter du tillhandahåller för att slutföra din order, bedöma ditt företags behov för att fastställa lämpliga produkter, skicka produktinformation som du har begärt, skicka produktuppdateringar och besvara dina kundserviceförfrågningar.

Cendyn vill förbättra webbplatsen och kan utveckla och erbjuda nya funktioner och tjänster. Vi övervakar aggregerade uppgifter om användning av webbplatsen i marknadsföringssyften samt för att studera, förbättra och främja användningen av webbplatsen. I samband med dessa syften kan Cendyn dela aggregerade uppgifter med tredje part, på ett kollektivt och anonymt sätt. Yppande av aggregerade uppgifter avslöjar inte personlig information om individuella användare av webbplatsen på något sätt som identifierar vilka de är eller hur de kan nås.

Åtkomst och val
Vi är mycket noga med att se till att de personliga uppgifter vi får från dig inte används på ett sätt som du kan vara omedveten om eller inte samtycker till. Du kanske vill skicka in en informationsbegäran om en av våra produkter eller tjänster, delta i en av våra kampanjer eller prenumerera på e-post- eller postutskick från oss. Som svar på detta kan vi be om vissa uppgifter, som ditt namn eller din postadress. Om du väljer att ge oss dessa uppgifter använder vi dem endast i det syfte som du anger längst ner på formuläret för insamling av information. Alla formulär har en knapp som du kan använda för att välja att inte registreras i Cendyns listor eller ta del av framtida onlinemarknadsföring. När du beslutar om du vill registreras i sådana listor bör du tänka på att de endast används i Cendyns syften eller i gemensamma kampanjer med Cendyns partners. Vi varken säljer, hyr ut eller delar några av dina personliga uppgifter med någon annan part, däribland tredje parter i gemensamma kampanjer. Vi använder dem inte heller i kommersiella syften som du inte har samtyckt till. Du kan när som helst be om att bli borttagen från våra listor. Alla e-postmeddelanden som skickas till våra listor har enkel onlineåtkomst för att avsluta prenumerationen.

På begäran informerar Cendyn dig om huruvida vi har några personliga uppgifter om dig. Om dina personliga uppgifter ändras eller om du inte längre vill utnyttja vår tjänst kan du korrigera, uppdatera, radera/ta bort dem genom att göra ändringen på ditt konto eller genom att kontakta vår kundtjänst via e-post på support@cendyn.com. Vi besvarar din begäran om åtkomst inom en rimlig tid.

Vi lagrar dina uppgifter så länge ditt konto är aktivt eller så länge det behövs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänster och uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal.

Informationsutbyte
Vi delar endast dina personliga uppgifter med tredje part på de sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Cendyn har två undantag till dessa begränsningar av användning av personliga uppgifter:
(1) Cendyn kan övervaka och, när vi i god tro anser att yppande krävs, avslöja uppgifter för att skydda Cendyns säkerhet, egendom, tillgångar och/eller rättigheter från obehörig användning, eller missbruk av webbplatsen eller något innehåll på webbplatsen, skydda dina rättigheter, skydda andras säkerhet, utreda bedrägeri eller besvara myndighetskrav.
(2) Cendyn kan avslöja uppgifter när så krävs av lagen, exempelvis för att tillmötesgå en stämning, konkursförfaranden eller liknande juridiska förfaranden, dock endast i den utsträckning som krävs och på ett sätt som strävar efter att bibehålla individens integritet.

Om Cendyn är inblandat i en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla eller delar av sina tillgångar meddelas du via e-post och/eller ett tydligt anslag på vår webbplats om eventuellt ägarbyte, användning av dina personliga uppgifter och vilka val du kan ha vad gäller dina personliga uppgifter.

Vi kan även ge dina personliga uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för att hjälpa oss med vår affärsverksamhet, som att skicka e-postmeddelanden till dig eller erbjuda kundtjänst. Dessa företag har endast behörighet att använda dina personliga uppgifter på sådana sätt som krävs för att tillhandahålla oss dessa tjänster.

Användning av spårningsteknik
Cendyn och våra marknadsföringspartners, dotterbolag eller analys- eller serviceleverantörer, som Google™ och Doubleclick™, använder tekniker som cookies, webb-beacons, skript, taggar och andra liknande tekniker. Dessa tekniker används för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användares förehavanden på webbplatsen och samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi kan få rapporter baserade på användningen av dessa tekniker av dessa företag, på individuell eller aggregerad bas. Olika webbläsare kan erbjuda egna hanteringsverktyg för att ta bort dessa typer av spårningstekniker.

För att möjliggöra funktioner på webbplatsen kan Cendyn skicka en eller flera ”cookies” till din webbläsare. Cookies används bland annat för att påskynda navigeringen på vår webbplats, hålla koll på information så att du inte behöver uppge den igen varje gång du besöker vår webbplats och kan även ge dig anpassat innehåll. En cookie är en internetmekanism som består av en liten textfil som innehåller ett unikt identifieringsnummer som låter en webbserver skicka små bitar information eller text via din webbläsare och placera dem på din dators hårddisk för lagring. Den här texten talar om för webbservern om du har besökt webbplatsen tidigare. Cookies kan i sig inte användas för att ta reda på en användares identitet.

Vi använder cookies för att samla in och lagra aggregerade uppgifter (som antalet besökare) och därmed få hjälp att se vilka områden som är populärast bland våra användare och förbättra och uppdatera innehållet på vår webbplats. När du besöker vår webbplats ger du oss även information som inte avslöjar din identitet – till exempel vilken sorts destination du besöker. Vi använder endast dessa aggregerade uppgifter så som förklaras i denna sekretesspolicy. Vi kopplar inte aggregerade uppgifter till något namn, någon adress eller andra identifierande uppgifter.

Precis som på de flesta webbplatser så samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Denna information kan omfatta IP-adresser (internet protocol), webbläsartyp, internetleverantör, refererande sidor/utgångssidor, operativsystem, datum-/tidsstämpel och/eller klickströmsdata.

Vi länkar inte denna automatiskt insamlade information till andra uppgifter vi samlar in om dig.

Vi samarbetar även med tredje part för att antingen visa annonser på vår webbplats eller för att hantera vår marknadsföring på andra webbplatser. Vår externa partner kan använda tekniker som cookies för att samla in information om dina aktiviteter på den här webbplatsen och andra webbplatser i syfte att tillhandahålla marknadsföring utifrån din webbhistorik och dina intressen. Om du inte vill att den här informationen används i syfte att visa intressebaserade annonser för dig kan du välja bort detta genom att klicka här eller, om du befinner dig i Europeiska unionen, klicka här. Observera att du inte väljer bort att se annonser med hjälp av detta. Du kommer fortfarande se allmänna annonser.

Information kopplad till uppgifter som samlas in å våra klienters vägnar
Cendyn samlar in information under sina klienters ledning och har ingen direkt relation till de individer vars personuppgifter företaget bearbetar. Om du är kund till en av våra klienter och inte längre vill bli kontaktad av en av våra klienter som använder vår tjänst bör du kontakta den klient som du interagerar med direkt. Vi kan komma att föra över personliga uppgifter till företag som hjälper oss att tillhandahålla vår tjänst. Överföring till efterföljande tredje parter täcks av serviceavtalen med våra klienter.

Cendyn bekräftar att du har rätt att komma åt dina personliga uppgifter. En person som vill få åtkomst eller som vill korrigera, ändra eller radera felaktiga uppgifter bör skicka denna begäran till Cendyns klient (den som har uppgifterna). Om vi får en begäran om att ta bort uppgifter svarar vi inom en rimlig tid.

Vi lagrar personuppgifter som vi bearbetar å våra klienters vägnar så länge som krävs för att tillhandahålla klienten tjänster. Cendyn lagrar dessa personliga uppgifter så länge det behövs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal.

Säkerhet
Det är viktigt för oss att dina personliga uppgifter är säkra. Vi följer allmänt accepterade standarder för att skydda de personliga uppgifter som skickas till oss, både under överföringen och efter att vi har tagit emot dem. Om du har några frågor om dina personliga uppgifters säkerhet kan du kontakta oss på ONE@cendyn.com.

Länkar till andra sidor
Cendyn kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser som vi tror innehåller användbara exempel på vårt arbete och våra tjänster. Det är dock möjligt att dessa webbplatser inte följer samma sekretesspolicyer som Cendyn. Därmed tar vi inget ansvar för tredje parts sekretesspolicyer eller handlingar, inklusive men ej begränsat till ägare av webbplatser som kan nås via denna webbplats. Vi kan inte heller kontrollera aktiviteter på dessa webbplatser. Vi uppmanar dig att kontakta relevanta parter som kontrollerar dessa webbplatser eller besöka deras onlinepolicyer för att få tillgång till relevant information om deras rutiner för insamling av uppgifter innan du skickar in någon personlig information eller andra känsliga uppgifter.

Gränssnittskomponenter från sociala medier
Vår webbplats omfattar funktioner för sociala medier, som Facebooks Gilla™-knapp, och gränssnittskomponenter, som knappen ”Dela detta” eller interaktiva miniprogram som körs på vår webbplats. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och kan även skicka en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Funktioner och gränssnittskomponenter för sociala medier hanteras antingen av tredje part eller direkt på vår webbplats. Din interaktion med dessa funktioner styrs av sekretessmeddelandet från företaget som tillhandahåller den.

ÄNDRINGAR I POLICYN OCH KONTAKTINFORMATION
Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy så att den reflekterar våra informationsrutiner. Om vi gör några större ändringar meddelar vi dig eller vår klient via e-post (som skickas till den e-postadress som har angetts på ditt konto) eller genom ett anslag på den här webbplatsen innan ändringen träder i kraft. Vi uppmanar dig att regelbundet besöka den här sidan för att få den senaste informationen om våra sekretessrutiner. Om du har några frågor om våra policyer kan du kontakta:

Cendyns kontraktsadministratör
980 N. Federal Highway, 2nd Floor, Boca Raton, FL 33432
Telefon 561-750-3173
ONE@cendyn.com